NFZ

Uwaga!!!

 

 Dla osoby towarzyszącej pacjentowi z NFZ oferujemy następującą promocję:

1. Pobyt min 14 dni- nocleg, wyżywienie i 3 zabiegi dziennie-sezon (01.05-30.09)

    120 zł/osobodzień, poza sezonem 90 zł/osobodzień

2. Pobyt min 21 dni- nocleg, wyżywienie i 3 zabiegi dziennie oraz grota solna bezpłatnie

     sezon (01.05-30.09) 120 zł/osobodzień, poza sezonem 90 zł/osobodzień

 

            Dodatkowo oferujemy 10% rabatu na zabiegi z karty, dodatkowo wykupione.

 

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia Pacjenta, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia Pacjenta. Skierowanie powinno być przesłane, przez lekarza który je wystawił, do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE". Skierowanie może być także przesłane bezpośrednio przez Pacjenta.

Skierowanie jest potwierdzane przez Fundusz, jeżeli lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej stwierdzi celowość skierowania oraz są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania z leczenia sanatoryjno-uzdrowiskowego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, jak i odwrotnie: z leczenia uzdrowiskowego szpitalnego na leczenie uzdrowiskowo-sanatoryjne, który przeniesie w świat relaksu i nada piękna ciału. Dzięki połączeniu wzmacniających  ćwiczeń, masaży relaksacyjnych i pobytu w saunach daje Państwu możliwość absolutnego odprężenia zmęczonego ciała i umysłu. W trakcie pobytu sanatoryjnego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzytania z bazy zabiegowej.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny przez ubezpieczonego i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.
 
Pacjent ma prawo skrócić pobyt w sanatorium:

- z powodu swojej choroby, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,
- z przyczyn niezależnych od Pacjenta, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką Pacjenta,
- skrócenie pobytu może nastąpić również z przyczyn leżących po stronie sanatorium.

 
Przepustki:
          
Otrzymanie przepustki jest możliwe po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego.


Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym przedstawia się następująco:

Cena za 1 dzień pobytu w pokoju z wyżywieniem
I sezon rozliczeniowy
(w złotych)
II sezon rozliczeniowy
(w złotych)
Pokój 1 os. z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
28,80
36,10
 
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarnym
11,00
13,10
 
 
 
Pokój 2 os. z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
17,30
24,10
 
II sezon rozliczeniowy ma miejsce od 1 maja do 30 września

Wysokość odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się o godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu. Osoba pozostająca w pokoju po godzinie 12.00 zostanie obciążona opłątą za dobę pobytu hotelowego, wg. cennika sanatorium. Istnieje możliwość za uprzednią rezerwacją i w przypadku wolnych miejsc przedłużenie doby hotelowej do godziny 18:00 za doatkową opłatą wynoszącą 50% stawki za dobę pobytu hotelowego.
Ponadto Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej, która na rok 2018 wynosi 4,30 zł za osobodzień.
 
Dodatkowe usługi płatne:
 
1.Telewizja:

  • 21 dni - 80 zł

2. Wypożyczenie czajnika:

  • 21 dni - 21 zł

3. Parking płatny:

  • 21 dni - 50 zł

4. Pakiet partnerski (czajnik, telewizja, parking)  

  • 21 dni - 110 zł

5. Ręczniki- 10 zł komplet (ręcznik mały oraz kąpielowy)

 

Rezerwacja
Dodaj opinię